Giỏ hàng

Tin tức

Tính chất, ứng dụng của bộ 3 hóa chất Axit xử lý nước tại Hà Nội Chem
Tính chất, ứng dụng của bộ 3 hóa chất Axit xử lý nước tại Hà Nội Chem
Cùng với các loại hóa chất trong công nghiệp, nông nghiệp, dung môi công nghiệp thì các loại hóa chất xử lý nước cũng...
Những điều cần biết về Axit sulfuric
Những điều cần biết về Axit sulfuric
Axit sulfuric, sulfuric còn đánh vần là sulfuric (H2SO4), còn được gọi là dầu vitriol, hoặc sulfat hydro, chất lỏng đ...
Những loại hóa chất Axit công nghiệp được cung cấp bởi Hà Nội Chem
Những loại hóa chất Axit công nghiệp được cung cấp bởi Hà Nội Chem
Đối với hóa chất trong công nghiệp thì các loại axit đóng vai trò rất quan trọng là quá trình chuyển hóa, hòa tan các...