Công ty Cổ phần Hóa Chất Hà Nội

Bạn biết đến website của chúng tôi từ đâu?

Bạn biết đến website của chúng tôi từ đâu?
Qua Google
130  64%
Qua Internet
39  19.2%
Qua bạn bè, đồng nghiệp
19  9.4%
Qua EcomViet
7  3.4%
Qua eKip
3  1.5%

Số người tham gia bình chọn  :  203
Bình chọn lần đầu tiên  :  MONDAY, 09 OCTOBER 2006 13:01
Bình chọn lần cuối cùng  :  TUESDAY, 10 SEPTEMBER 2019 06:31

GIỜ VIỆT NAM

JS required
JS required

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website của chúng tôi từ đâu?
 

QUẢNG CÁO

 


You are here  : Home Bạn biết đến website của chúng tôi từ đâu?

Thành tích

Những thành tích mà Công ty đã đạt được
trong thời gian qua